เพราะวัสดุใสอย่างกระจกยังมีข้อจำกัดในการใช้งาน มีข้อเสียตรงที่ ตกแล้วแตก จึงเชื่อว่า เมื่อมีวัสดุอื่นที่มีคุณภาพใกล้เคียง หรืออาจไม่ใกล้เคียงแต่ลดข้อจำกัด กำจัดจุดอ่อน เสริมจุดแข็ง จะมีคนเลือกใช้แทนกระจกใส และนั่นอาจเป็นที่มาของการคิดค้นและพัฒนาการจนเกิดเป็น “แผ่นอะคริลิค” (Acrylic)