วัสดุเลเซอร์ปริ้น

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ✨ เป็นเครื่องพิมพ์ที่ใช้เทคโนโลยีเดียวกับเครื่องถ่ายเอกสาร คือ การยิงเลเซอร์ไปสร้างภาพหรือตัวอักษร บนวัสดุพิมพ์
หลักการทำงานของระบบ คือ การใช้ผงหมึกทำงานร่วมกับแม่เหล็กไฟฟ้า และพลังไฟฟ้าสถิต โดยขับเคลื่อนด้วยลูกกลิ้งที่มีพลังงานแม่เหล็ก ซึ่งจะทำหน้าที่ดูดผงหมึกเข้ามาให้ติดกับลูกกลิ้ง จากนั้นผงหมึกที่ถูกรีดให้ติดกับลูกกลิ้งจะมีพลังไฟฟ้าสถิตอยู่ แล้วให้ลูกกลิ้งรีดผงหมึกนั้นติดกับวัสดุ แล้วออกมาเป็นภาพพิมพ์ 😁
ซึ่งผลลัพธ์ที่ออกมาจะมีคุณภาพสูง และราคาเครื่องพิมพ์ก็มีราคาสูงมากด้วยเช่นกัน ซึ่งเครื่องพิมพ์เลเซอร์จะทำงานได้เร็วกว่าเครื่องพิมพ์แบบพ่นหมึกเช่นกัน ❤️