ป้ายสำเร็จรูป

ป้ายสำเร็จรูปคือ ป้ายที่นำไปใช้งานได้เลย แค่นำสติ๊กเกอร์ร้านติดเข้าไปกับป้าย และติดตั้งตามมุมที่ชอบได้เลย ใช้งานง่ายไม่ยุ่งยาก