ไฟ LED

อุณหภูมิสี (Color Temperature) คืออุณหภูมิที่เกิดจากการให้ความร้อน สีจะเปลี่ยนแปลงไปตามอุหภูมิความร้อนที่ได้รับ ซึ่งการวัดค่าอุณหภูมิสีของแสงนั้นใช้หน่วยเป็น เคลวิน (Kelvins) ✨

อุณหภูมิของแสงแบ่งออกเป็น 3 ชนิดหลักๆ ได้แก่

🧡วอร์มไวท์(Warm White) โทนแสงอบอุ่น แสงนวล ให้แสงสว่างไม่มาก ออกสีโทนส้ม ให้ความรู้สึกผ่อนคลาย จึงเหมาะที่จะนำไปใช้ประดับตกแต่ง

💛คูลไวท์ (Cool White) โทนแสงสีขาวนวลตา โทนกลางๆ ใช้งานเฉพาะกลุ่ม นำไปใช้กับงานส่องป้ายโฆษณา งานไฟเวที พาร์ทิชั่นวางสินค้าต่างๆ ช่วยขับให้วัตถุสวยงาม สดใส ชัดเจนยิ่งขึ้น

💙เดย์ไลท์ (Day Light) โทนสว่าง แสงใกล้เคียงกับแสงอาทิตย์ ตอนกลางวัน เป็นแสงสีขาว ให้แสงสว่างสูงที่สุด มีความนิยมมากที่สุด ไม่ทำให้สีของวัตถุผิดเพี้ยน เหมาะสำหรับงานตู้ไฟ