รหัส
ตำแหน่งที่รับสมัคร
จำนวน
วันที่ประกาศ
026
เจ้าหน้าที่ธุรการ/ประสานงานขาย
7 ตำแหน่ง
09 มกราคม 2558
027
Art director
1 ตำแหน่ง
09 มกราคม 2558
028
หัวหน้าพัฒนาองค์กร/ISO
1 ตำแหน่ง
09 มกราคม 2558
029
Sales Executive
4 ตำแหน่ง
09 มกราคม 2558
030
Graphic Design
2 ตำแหน่ง
09 มกราคม 2558
031
เจ้าหน้าที่ IT
1 ตำแหน่ง
09 มกราคม 2558
032
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบุคคล (งานสรรหา)
2 ตำแหน่ง
09 มกราคม 2558
033
เจ้าหน้าที่ประสานงานคลังสินค้า
3 ตำแหน่ง
09 มกราคม 2558
034
Art Director/หัวหน้าฝ่ายผลิต (สินค้าและสื่อโฆษณา)
1 ตำแหน่ง
09 มกราคม 2558
035
ผู้จัดการฝ่ายผลิต(สื่อโฆษณา)
1 ตำแหน่ง
09 มกราคม 2558
036
สมุห์บัญชี
3 ตำแหน่ง
09 มกราคม 2558
037
หัวหน้าแผนกจัดซื้อในประเทศ
1 ตำแหน่ง
09 มกราคม 2558
038
เจ้าหน้าที่จัดซื้อในประเทศ
4 ตำแหน่ง
09 มกราคม 2558
039
เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ
3 ตำแหน่ง
09 มกราคม 2558
040
เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้าง
2 ตำแหน่ง
09 มกราคม 2558
041
เจ้าหน้าที่ประสานงาน นำเข้า-ส่งออก (Shipping)
2 ตำแหน่ง
09 มกราคม 2558
042
หัวหน้าคลังสินค้าและจัดส่ง
2 ตำแหน่ง
09 มกราคม 2558
043
ช่างเทคนิค (ด้านเครื่องพิมพ์ อิงค์เจ๊ท เครื่อง CNC)
1 ตำแหน่ง
09 มกราคม 2558
044
พนักงานขับรถสำนักงาน
1 ตำแหน่ง
09 มกราคม 2558
045
เจ้าหน้าที่ประสานงาน(สำนักงาน)
2 ตำแหน่ง
09 มกราคม 2558
046
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล(พัฒนาบุคลากร)
1 ตำแหน่ง
09 มกราคม 2558
047
ผู้จัดการคลังสินค้าและจัดส่ง
3 ตำแหน่ง
09 มกราคม 2558
048
เจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน
3 ตำแหน่ง
09 มกราคม 2558


  All Rights Reserved 2012 G-TECH OHM Co.,Ltd.